Chính sách & Quy định chung

Về trang web Gia Vị Thiên Thành
GiaViThienThanh.com (tên miền khác là ThiThaCo.com) là website thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thiên Thành. Website này là nơi cung cấp thông tin về các sản phẩm của Công ty TNHH Thiên Thành dưới dạng văn bản và hình ảnh. Chúng tôi không thực hiện hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa thông qua website.
Điều kiện sử dụng
Tất cả các thông tin và hình ảnh sản phẩm trên website này đều thuộc bản quyền của Công ty TNHH Thiên Thành. Khi có nhu cầu sử dụng những thông tin và hình ảnh sản phẩm nêu trên, xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.
Chính sách bảo mật thông tin
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân khi quý khách truy cập vào website Gia Vị Thiên Thành.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Không.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Không.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Không.
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Không.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân khi quý khách truy cập vào website Gia Vị Thiên Thành.